web directory logo

ARKADEJ Directory

>
Business

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ กระดาษเคลือบ ถังกระดาษ ถุงจัมโบ้

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง กระดาษเคลือบ ถังกระดาษ ถุงจัมโบ้

บริษัท พอล เทค (เอเซีย) จำกัด เป็นผู้ขายส่งสินค้าประเภทบรรจุภัฑณ์หีบห่อในประเทศไทย ภายใต้เครือของบริษัท Matai Group จากประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่
: 2017

บริษัท พอล เทค (เอเซีย) จำกัด เป็นผู้ขายส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยภายใต้เครือของบริษัทมาไตกรุ๊ปจากประเทศญี่ปุ่น เราจำจัดหน่ายผลิตภัฑณ์บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น ถุงจัมโบ้ (FIBC), ถุงทรายขนาดใหญ่, กระดาษเคลือบพลาสติก, ถังกระดาษและไฟเบอร์, แกนกระดาษ, ผ้าอัดซ้อน, เทปกาว เป็นต้น

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ กระดาษเคลือบ ถังกระดาษ ถุงจัมโบ้

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ กระดาษเคลือบ ถังกระดาษ ถุงจัมโบ้ Website