web directory logo

ARKADEJ Directory

>
Business

เช่ารถภูเก็ต

เช่ารถภูเก็ต เช่ารถสนามบินภูเก็ต ราคาถูก Phuket airport car rental

บริการรถเช่าภูเก็ต รถเช่าสนามบินภูเก็ต ราคาถูก Phuket car rental service

เผยแพร่
: 2016

บริการเช่ารถภูเก็ต รถเช่าสนามบินภูเก็ต ราคาถูก เริ่มต้นเพียง 800 บาท เช่ารถ 2วันขึ้นไปรับ-ส่ง สนามบินฟรี ราคาทั้งหมดรวมประกันอุบัติเหตุเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว มัดจำการจอง 500 บาท ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน หากมีตั๋วเครื่องบินมาแสดง ฟรีค่ามัดจำรถมูลค่า 3,000 - 10,000 บาท ทุกคันมี GPS รถดูแลอย่างดีครับ

เช่ารถภูเก็ต

เช่ารถภูเก็ต Website