web directory logo

ARKADEJ Directory

>
Education

https www.mlt center.com

จัดหลักสูตรการฝึกอบรมสมุทรปราการ ยุคนี้คือยุคแห่งการพัฒนาบุคลากร

ยุคนี้ไม่ใช่ยุคแห่งการประหยัด แต่คือ ยุคที่ต้องปรับตัวเองให้หาเงินได้เก่งขึ้น พัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพมากขึ้น MLT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยท่านพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่
: 2020

MLT Training ตัวอย่างหลักสูตรและบริการ
หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร / หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน / หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ In-House Training และ Public Training ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรเรื่องการลดต้นทุน สร้างผลกำไรให้องค์กร พัฒนาคนให้องค์กรแข็งแกร่ง เร่งยอดขายผ่าวิกฤต การพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันยุค 4.0 / การจัด Team building /รวมทั้ง หลักสูตรอื่น ๆ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับองค์กรคุณ

https www.mlt center.com

https www.mlt center.com Website