web directory logo

ARKADEJ Directory

>
Entertainment

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

--- บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหนังสือคุณภาพ ---

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด เสริมสร้างนักเขียน เคียงข้างนักอ่าน

เผยแพร่
: 2000

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือที่เป็นรากฐานของความคิด โดยในเบื้องต้นได้ผลิตพ็อกเกตบุ๊กแนวสารคดีและความรู้ทั่วไป เน้นเรื่องราวทางสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการบันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยปรารถนาให้ผู้อานได้ประเทืองปัญญา อีกทั้งมีคลังข้อมูลและความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเท่าทัน

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด

บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด Website